Запорізький обласний художній музей

З Новим роком та Різдвом Христовим!

Опубликовано: Галина Манько, 24.12.2019

Щи­ро вітаємо з на­сту­па­ю­чим Но­вим ро­ком та Різдвом Хри­сто­вим! Ба­жаємо  но­вих звер­шень, пер­спек­тив­них про­ектів, ми­ру в сер­цях і ро­ди­нах, за­тиш­ку у ва­шо­му домі, здійс­нен­ня най­за­повітніших мрій, різдв’яно­го ди­ва, нехай ян­го­ли-охо­ронці на­кри­ють вас своїми осяй­ни­ми  кри­ла­ми, а Бог за­вжди звер­та­ти­ме свій до­брий по­гляд до ва­ших сер­де­ць. Нехай Но­вий 2020 рік бу­де спов­не­ним  ми­ром і доб­ро­бу­том як для на­шої країни, так і для кож­но­го з нас.