Запорізький обласний художній музей

Історія однієї картини

Т.Яблонська.

Т.Яб­лонсь­ка. "Ко­лис­ка". 1968

20.04.2022

Ви­дат­на українсь­ка ху­дож­ни­ця-жи­во­пи­се­ць з фе­но­ме­наль­ним та­лан­том  Те­тя­на Яб­лонсь­ка (1917 – 2005 рр..) посідає од...

С.Світославський.

С.Світо­славсь­кий. "Квіти". 1890-1900-ті

13.04.2021

Історія ко­лекції на­тюр­мор­ту За­порізь­ко­го ху­дож­ньо­го му­зею по­чи­нається з кар­ти­ни “Квіти” (1890-1900-ті) чу­до­во­го украї...

Л.Лагоріо.

Л.Ла­горіо. "Морсь­кий пей­заж". 1896

06.04.2021

В ко­лекції За­порізь­ко­го ху­дож­ньо­го му­зею зберігається два по­лот­на відо­мо­го ма­риніста Ле­ва Феліксо­ви­ча Ла­горію (1827-1...

    Страница 1 из 1