Запорізький обласний художній музей

Контакти

Любі друзі За­порізь­ко­го ху­дож­ньо­го му­зею!

Му­зей, як і вся країна іде на ка­ран­тин.

Ду­же сподіваємось, що на­ша стійкість і всі необхідні за­хо­ди змо­жуть по­до­ла­ти підступні віру­си всіх мож­ли­вих штамів гри­пу. Ми­стец­тво і лю­бов до ньо­го, на відміну від вірусів, не вми­рає ніко­ли. Са­ме ми­стец­тво за­вжди до­по­ма­га­ло ви­жи­ти люд­ству під час будь-яких криз. Че­каємо всі ра­зом за­вер­шен­ня нега­раздів і но­вих зустрічів у му­зей­них за­лах.

Комунальна установа
«Запорізький обласний художній музей»
Запорізької обласної ради

Україна, 69035, м. Запоріжжя, вул. Незалежної України, 76-б

Тел:. (061) 286 27 57, 286 27 52

Сторінка на Facebook

Електронна адреса:
arts.zp@ukr.net
arts.zp@gmail.com

Режим роботи:
вівторок—субота з 10:00 до 18:00

Каса працює до 17:30

Останній вівторок місяця — санітарний день